Wat doe ik ...

Léon Lurvink adviseert over verkeer en de openbare ruimte (zoals fietsvoorzieningen). Léon begeeft zich op het terrein waar verkeer en stedenbouw elkaar ontmoeten.

 

Léon: ”De afgelopen 30 jaar heb ik bij verschillende gemeenten aan veel projecten en klussen gewerkt, met thema’s zoals Shared Space en Duurzaam Veilig.

 

In de 30 jaar heb ik geleerd dat de openbare ruimte complex en kostbaar, en bovenal, van ons allemaal is. Eén ruimte – dus – die we samen delen.

Samen delen doen we, als voetganger automobilist en als fietser. De fietser wordt steeds belangrijker in onze hedendaagse mobiliteit en speelt een cruciale rol in ons sociale leven. Een belangrijke voorwaarde om dit mogelijk te maken is het aanleggen van nieuwe fietsvoorzieningen en –mogelijkheden, en het aanpassen van de al bestaande.

 

Maak met Léon een goede start en zorg er zo voor dat er gewerkt wordt aan de kwaliteit van de openbare fietsvoorzieningen zodat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken. Het is echt de moeite waard! Stap met mij op die fiets.

Fietsveilige wegen en straten

Een fietser is kwetsbaar in het verkeer, maar daar is wel wat aan te doen.

Mijn doel

Mijn doel is door het observeren van de verkeersstromen en het (fiets)gedrag een oplossing bedenken en realiseren waarmee het fietsverkeer veiliger en beter wordt.

Mijn locaties

De opdrachten wordt gerealiseerd in Nederland en Duitsland.

Projecten overzicht

Bicyclestreets – On track

Bicyclestreets – on Track  

Fietsveilig oversteken over drukke routes in woongebieden

Fietsveilige oversteek over drukke wegen in woongebieden In Culemborg is het ontwerpprincipe ontwikkelt om op natuurlijke wijze de snelheid van het verkeer af te verminderen en het rijgedrag zo te beïnvloeden dat de kruising op basis van gelijkwaardigheid geregeld kan worden. De methode is geschikt op wegen met verkeersintensiteit tot 10.000 mvt/etmaal die door woongebieden […]

Voorrang fietsers op rotonde

In Best hadden fietsers binnen de bebouwde kom tot een paar jaar geleden geen voorrang op de rotondes. Door naar buiten te gaan en de situatie te schouwen, bleek hoe onlogisch het uit de voorrang regelen van de fietser was. Op de rotonde had geen voorrang op afslaand verkeer; op een T-splitsing even verderop wel. […]

Fietsoversteekplaats over invalswegen

De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op een invalsweg in Tiel had een smal middeneiland (1,8m). De rijstroken aan beide zijden waren erg breed met 3,5m. Door het uitbuigen van de rijbaan kon de middengeleider worden verbreed tot 3,5m. Zo kan een fietser en goed staan en is er ruimte op te remmen. De rijstrook […]

Fiets Veilig Best

Veilig fietsen in Best is op de kaart gezet door de gemeentelijke organisatie. Voor een viertal kruispunten en verkeerssituaties is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietser. Hierbij is natuurlijk ook gekeken naar de positie van de voetganger en bestuurder. Er zijn nog geen afbeeldingen van de verbeteringen te tonen.

Fietsen in stijl in parkachtige omgeving

In Tiel is de Groenendaallaan heringericht. Hierbij is gekozen voor een klinkerbestrating die past bij de parkachtige omgeving. De fietsstroken zijn in een andere rode kleur uitgevoerd dan het middendeel van de rijbaan.

Brede fietsvoorzieningen in rood asfalt

In één van mijn projecten in Eindhoven is de Zeelsterstraat opnieuw ingericht. Door de ontwerpers is gekozen voor een brede fietsvoorziening in asfalt. Het biedt wel veel meer comfort, zeker op een primaire fietsroute. Van losliggende tegels is nu geen sprake meer. Het asfalt is niet even populair bij de nutsbedrijven. Dit heeft te maken […]

Slowlane in binnenstad Eindhoven

De slowlane, oftewel een rondje EIndhoven, loopt ook door de binnenstad van Eindhoven. De tracé Bleekweg-Stratumsedijk is een gedeelte waar vele belangen samen komen. Zo wordt er gefietst en gelopen. Het Van Abbemuseum grenst aan de Startumsedijk. Er is veel horeca, met terrassen, winkels, bewoners en bezoekers. Met het bruggetje op de kruising Bleekweg-Stratumsedijk ben […]

Fietsstraat, brede fietspaden en vrijliggende fietsroute door de wijk

In Eindhoven heb ik veel gewerkt aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met het gemeentelijke projectteam. In samenspraak met de bewoners en ondernemers zijn de voorstellen afgestemd. In de Dr. Cuyperslaan ligt nu een fietsstraat langs de voorzieningenstrook en wordt gevoed door brede fietsstroken. In de Mercuriuslaan-Muzenlaan […]

Vormgeving fietspaden in de ‘berenkuil’

“Fietsers regelen het wel onderling” Dit wordt vaak als uitgangspunt gebruikt. Ook door mij. Soms is het toch nodig om de ‘fietser’ te helpen. In de berenkuil, waar de fietsrotonde ligt van de wiekrotonde, bleken fietsers elkaar in de weg te zitten. Door de conflictpunten te voorzien van een stip en belijning aan te brengen, is […]

contactformulier  * = verplicht veld

  * Ik geef toestemming voor verwerking van deze gegevens, en ben op de hoogte van de inhoud van het privacy beleid

  Telefoon
  +31 6-28123235

  Bezoekadres:

  Sint Agnietenstraat 26

  4001 NB  Tiel

   

  Naar routeplanner 

  KvK nummer:
  30239096

   

  Website:
  Kamer van Koophandel 

  Privacy Verklaring

  Bicyclestreets- Privacy Verklaring

  Bicyclestreets – Leonlurvink, in de zakelijke en communicatieve omgang ook wel LURVINK openbare ruimte op maat, is gevestigd aan Kloosterstraat 2, 4001 NC Tiel. Leonlurvink, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens:

  http://www.leonlurvink.nl,

  Sint Agnietenstraat 26
  4001 NB  Tiel

  Tel.: +31628123235

  LMM is de Functionaris Gegevensbescherming van Leonlurvink. Hij is te bereiken via info@leonlurvink.nl

   

  Overige websites die onderdeel zijn van Leonlurvink:

  http://www.sharedspace.nl 
  http://www.leonlurvink.nl 

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Leonlurvink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Naam contactpersoon
  Naam bedrijf
  Bedrijfsadres
  Bedrijfstelefoonnummer
  E-mailadres contactpersoon
  BTW-nummer voor leveringen buiten Nederland
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  De websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leonlurvink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Leonlurvink.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Geautomatiseerde besluitvorming

  Leonlurvink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van leonlurvink.nl) tussen zit.

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Naam, adres, en andere gegevens die wij van u ontvangen worden voor onbepaalde tijd of tot u een verzoek om verwijdering van uw gegevens opgeslagen in ons administratie systeem.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

  Leonlurvink verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Leonlurvink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonlurvink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leonlurvink.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Leonlurvink.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Leonlurvink.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leonlurvink via info@leonlurvink.nl.