Werkwijze bureauprofiel – Leon Lurvink

Léon Lurvink is adviseur bij de vormgeving van de openbare ruimte. Binnen uw kaders en de door u aangeleverde informatie geeft Léon advies op maat. Léon Lurvink begeeft zich op het terrein waar verkeer en stedenbouw elkaar ontmoeten. Hij benadert de uitdaging integraal, geeft maatwerk en trekt de openbare ruimte op een hoger plan. Er zijn een vijftal werkwijzen. Zo kunt u meedoen, meedenken en zijn advies meer eigen maken.

 

projectleider - Leon Lurvink1. Projectleider – proces – inhoud – samenspraak

Léon Lurvink is inzetbaar als projectleider, of als er geen sprake is van een concreet projectplan, als procesmanager. Hij heeft ervaring in het sturen van projectteams, stuurt de inhoud op basis van door u gewenste uitgangspunten (tijd, geld, e.d.), creëert een duidelijk proces. Hij geeft de projectmedewerkers de ruimte als het gaat om inhoudelijke kwaliteit en betrekt hen bij keuzes die genomen moeten worden. Hij organiseert de samenspraak en inspraak met burgers en gesprekspartners van de gemeentelijke organisatie.

 

advies op maat - Leon Lurvink2. Advies op maat – vraagstukken – notitie

Léon Lurvink geeft u helder advies over ruimtelijke vraagstukken die zich bevinden tussen verkeer en stedenbouw. Op systematische wijze wordt het probleem ‘afgepeld’ waarna op basis van de conclusie een advies wordt gegeven. De werkwijze wordt klassiek genoemd omdat u een vraagstuk heeft en daarbij de randvoorwaarden geeft, waarna op zelfstandige wijze het probleem geanalyseerd wordt. Doordat Léon Lurvink ruim 20 jaar ervaring inbrengt krijgt u een doorleefd resultaat aangereikt.

 

klankbord binnen project - Leon Lurvink3. Klankbord – inspiratie – kennisbundel

Léon Lurvink kan u helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het ontwerpen in de openbare ruimte. Aan de hand van voorbeelden en praktijkervaring helpt hij uw organisatie om uw grenzen te verkennen, u te prikkelen met spannende gedachten en uw inzicht uit te breiden.
Hij is dan uw inspirator maar ook uw klankbord met de ‘voeten op de grond’.

 

in de organisatie - Leon Lurvink4. In organisatie – integraal – verbanden

Léon Lurvink is inzetbaar binnen uw overlegverbanden. Hij schuift aan en helpt u bij de ruimtelijke probleemanalyse, de inventarisatie van wensen, eisen en ideeën. Hij is gewend de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen, en geeft zo nodig verkeerskundig advies. Toetst dit binnen de context van (verkeers)leefbaarheid èn uw kaders. Léon Lurvink is op incidentele basis in te huren of voor een bepaalde periode, maar ook voor de duur van de looptijd van een project.

 

creatieve sessie workshops - Leon Lurvink5. Creatieve sessie – interactief – workshop

Op basis van een ruimtelijke probleemanalyse en geholpen door een (visuele) inventarisatie loodst Léon een projectgroep van uw gemeente tijdens één of twee creatieve sessies naar een schetsontwerp waarin alle verkeerskundige en stedenbouwkundige oplossingen zijn vervat. Uw projectgroep wordt door Léon meegenomen in de beleving van de openbare ruimte en werkt interactief op een groot beeldscherm met de verschillende invalshoeken. Geïnspireerd door steeds nieuwe ideeën komt de projectgroep tot een heldere visie over de oplossingen met een verzorgd schetsontwerp als resultaat.